HOPE

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Ms. Priya Vijay

Name of the Team   : Hope

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Swati Singh Archita Roy Apurva Mehta Avni Anand Ashwini Ashok Jaiswal
Tanay  Chaturvedi Ayush Chaturvedi Desh Raj Chandramauli Singh Shekhawat Avinash Biswas
Tushar  Ranjan AyushPandia Epil Moushmi Bodra Dharm Pravartak Mahendra Avinash Tirkey
Utkarshini Rai Divya Gaurav Mishra Dibya Prakash Behera Ayushi Singh
Vidhika  Arya Ritwick Sandilya Sakshi Jamuar Rajesh Kumar Rohit Singh Raghuwanshi
Vikas  Vishnoi Amla Pandey