SHARP

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Dr. Sangita Laha

Name of the Team   : Sharp

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Allen Toppo Chandrashekhar Honhaga Aakarsh Mayank Astha Jaiswal Archisman Sanbui
Anupriya Aditi Verma Kanashya Abhistha Arjunbahi Nandini Tibrewal Rajkumar Sirsat
Abhisri Bharawaj Abhinav Mahatha Priyanshu Lakra Abhay Shankar Yadav Abhishek Kumar
Aditi Vivek Singh Abhinav Datta Aabhash Kumar    
    Aakriti Ojha