logo

AGILE

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Mr. Utkarsh Verma

Name of the Team  : Agile

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Harsh Vardhan Roy Nirmal Marandi Lavanay Raj Ishan Ashish Kriti Kujur
Harshita Choudhary Nitin Jaiswal Mohd Fahad Ansari Joshika C Kumar Swapnil
Lokesh Yadav Mayank Prasad Parina Kumar Kanwar Kaustubh Kumar Manish Sabharwal
Madhurima Das Medha Chauhan Piha Birla Koushik Gorain Mihir Vashishtha