logo

FIRM

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Ms. Soni Bhola

Name of the Team   : Firm

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Nivedita Sarisang Saksham Anand Pranay Linda Prashant Kachhawa
P Sai Praneeth Sarthak Kumar Sakshi Nautiyal Pratibha Singh Kavia Pratibha Kujur
Poulami Das Gupta Praveen Kumar Pandit Sanjeev Hasda Pratistha Priyadarshi Raj Shekhar
Praduman Singh Chauhan Priya Kumari Sanyukta Kumari Pratyush Kumar Rituparna Patra