logo

EMPATHY

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  :  Dr. Nazim Imam

Name of the Team   : EMPATHY

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Shambhavi Shree Tanima Lal Smriti Sanchit Sinha Sandeep Kumar
Shambhawi Tiwari Tanushree Ghosh Sonu Kumar Saumya Raj Saubhagya Kumar
Rudra Swami Shivalik Pal Vagisha Anand Shaurya Shrestha Awasthi Shivangi
Sakshi Vatsala Topno Shreya Toppo Vineet Priyadarshi Shivi Kanskar Sonal Kumari