logo

TOUGH

National University of Study & Research in Law, Ranchi

Name of the Faculty  : Dr. Avinash Kumar

Name of the Team  : Tough

1st Semester 3rd  Semester 5th Semester 7th  Semester 9th  Semester
Piyush Lal Satyam Pratap Deo Sejal Prekshi Bairathi Prem
Praharsh Sharma Sejuti Das Shivam Sharma Rachna Kumari Rishav Paraser
Prakhar Singh Priyanshi Gupta Shashwat Lohia Prerna Lakra Rohan Tarachand
Pratiush Guria Puno Ram Hansdah Shreya Shruti Toppo Pritam Kumar Sajal Nidhi Bara